• Aktivitetsplanlegging i Gat

  Gat aktivitetsplan støtter virksomheters behov for planlegging av aktivitetsbehovet på strategisk nivå for deretter og omsette dette til operativ virksomhet. Med realtidsoppfølging av resultat mot produsjonsmål samt kontroll på køer gir løsningen sammenhengende støtte i viktige prosesser for att kunna sikre kvalitet og optimalisere ressursutnyttelsen.
 • Arbeidsplan / turnus- og ressursstyring

  Våre verdiforslag

  Oversikt og “hands on/real time” kontroll er helt avgjørende i bemanningsintensive organisasjoner. Gatsoft har tatt konsekvensen av dette. Siden 1991 har vi utviklet og levert planleggings- og styringsløsningen Gat.
 • Strategisk ressursplanlegging

  Gatsoft har utviklet ny og spennende funksjonalitet for overordnet langtidsplanlegger av ansatte. Her kan man på ukesbasis velge hvilke avdeling de ansatte skal jobbe på – helt uavhengig av eksisterende stillingsforhold. På denne måte får virksomheten oversikt over hvilke ressurser man har tilgjengelig i ett lengre perspektiv enn det tradisjonelle arbeidsplaner gir.
 • Fleksible arbeidstidsordninger

  I moderne metoder for arbeidsplanlegging utarbeides en aktivitetsstyrt bemanningsplan som kan variere fra uke til uke. Vi kaller denne metodikken for «Aktivitetsstyrt bemanning» og den omfatter hele planleggingsprosessen med døgnrytmeplan (oppgaver), bemanningsplan (behov) og kalenderplaner (ikke-rullerende arbeidsplaner).
 • Helhetlig planlegging i sykehus

  To av landets ledende programvareleverandører av henholdsvis elektroniske pasientjournal (Dips) og arbeidsplansystemer (Gatsoft) har utviklet ett felles integrasjonsgrensesnitt som optimaliserer informasjonsflyt og forenkler arbeidsprosesser i Norske sykehus.

  Les mer

  -Klikk her 

 • Timeregistrering

  Timeregistrering i Gat gir den ansatte muligheten til å registrere timer på ulike prosjekter og aktiviteter. Da modulen er totalintegrert med den øvrige funksjonaliteten i Gat, vil man ha full oversikt over all arbeidstid og fravær når man foretar timeregistreringen. Det er også lagt til rette for fakturering av timer internt og/eller eksternt, og det produseres fakturagrunnlag både på papir og på fil til det formatet ditt økonomi- og/eller fakturasystem krever.

  Vil du vite mer ta kontakt !
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aktuelt

Bedre oversikt og mer effektiv tidsbruk

Bedre oversikt og mer effektiv tidsbruk

Avdelingen for patologi ved Stavanger Universitetssykehus høster suksess med å vise «live» data på storskjerm. I histologilaben rullerer det en oversikt med oppgavefordeling for overleger og LISleger. Visningen er hentet rett fra Gat og oppdateres kontinuerlig. Les mer

Gatsoft

Helhetlig arbeidsplanlegging og styring


 Planlegging av arbeidstid
  Daglig oppfølging
  Rapport og analyse

I Gat finner du funksjonalitet og verktøy som hjelper leder til en effektiv og korrekt håndtering av arbeidstid og lønn. I tillegg får medarbeiderne oversikt over eget arbeidsforhold og mulighet til å påvirke egen arbeidsdag i egen ansattportal. Les mer

Kurskalender

Administrasjonskurs grunnleggende

(28.02.2017) Gjennomgang av de viktigste grunnlagsdata som må settes opp i Gat for at systemet skal fungere i henhold til gjeldende lover, regler og lokale avtaler. Gjennomgang av funksjonene på programmets admimistrasjonsfane. Kurset holdes i våre lokaler i Porsgrunn Les mer

Kontakt oss

Kontakt oss
Telefon      45 46 39 00
Faks         93 27 02 70
Support     45 46 39 10
E-post      
post@gatsoft.no